Zrównoważony rozwój

W 2010 r. firma NICOLS dołączyła do inicjatywy stowarzyszenia AISE pod nazwą Charter for Sustainable Cleaning.

Ta dobrowolna inicjatywa stanowi oparte na cyklu życia produktu ramy mające promować wspólne podejście przemysłu do praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz dokonywania zgłoszeń. Uwzględnia ona 3 filary zrównoważonego rozwoju: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

Polityka firmy NICOLS z zakresu zrównoważonego rozwoju ma na celu opracowywanie, wytwarzanie oraz prowadzenie dystrybucji produktów w sposób zapewniający ochronę środowiska, pracowników oraz społeczeństwa przed niedopuszczalnymi zagrożeniami.

Nasze zobowiązania:

 

• Przestrzeganie przepisów dotyczących naszych produktów.

• Opracowywanie produktów i opakowań w sposób ograniczający zastosowanie niebezpiecznych materiałów oraz włączenie w ten proces dostawców naszej firmy.

• Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych u źródła poprzez dążenie do obniżenia ciężaru i objętości zastosowanych elementów opakowań.

• Przeprowadzanie analiz profilaktycznych poprzez wskazanie i pomiar czynników ryzyka obejmujących produkty oraz stosowane procesy.

• Implement appropriate improvement plans to reduce the identified risks.