Marketing i kategorie

Nicols w swojej strategii koncentruje się na klientach i do prowadzenia skutecznych i owocnych działań marketingowych stosuje Zarządzanie Kategoriami Produktów (Category Management).


W celu poprawy naszych działań rynkowych, dział marketingu jest zorganizowany według zasad Category Management.
Celem jest umożliwienie naszym zespołom zdobycia doświadczenia w zakresie każdego typu produktów i każdego rynku.
Zarówno kierujący, jak i współpracownicy znajdują się w centrum procesu rozwojowego, od etapu tworzenia koncepcji produktu do jego realizacji. Ta nowa metoda pracy umożliwia nam strategiczne spojrzenie na rynek i przynosi właściwe odpowiedzi, dzięki czemu umożliwia właściwe pozycjonowanie produktów.

Sprzątanie domu

Produkty do WC

Odświeżacze