Gdzie jesteśmy

Siedziba firmy Nicols

 

Belgium :

Tél : +32 6 787 5000

Fax : +32 6 787 5001

Avenue Jean Monnet, 12

B-1400 Nivelles 

Zakłady produkcyjne oraz ośrodki

badawczo-rozwojowe

France :
Tél : +33 3 27 76 59 26

Fax : +33 3 27 75 12 58   
2, Allée des Erables

F-59980 Bertry

Poland :

Tél: +48 81 585 73 01

Fax: +48 81 585 73 03  

SP Z.O.O

21-044 Trawniki

Nasze oddziały handlowe

Gerona

Manchester

Saint-Etienne

Warsaw

Ningbo